کاغذ دیواری های رومانتیک

 

کاغذ دیواری های رویایی که از آن به کاغذ دیواری رومانتیک یاد می شود، رویاها و خاطرات قشنگ را در ذهن تداعی می کند. برخی کاغذ دیواری ها با داشتن رنگ ها و طرح های خاص، رویایی هستند و در گروه کاغذ دیواری های رومانتیک قرار می گیرند. در نقش و نگار این کاغذدیواری ها حس خاصی به کار رفته است که در نوع خود منحصر به فرد است.

کاغذ دیواری هایی که در آن گل و پرنده به کار رفته است، همیشه زنده است و سبکی کلاسیک دارد. این کاغذ دیواری ها حس خوب بودن و مهربانی را القا میکنند. در حالیکه که کاغذ دیواری های رومانتیک مدرن اغلب شاد و نوستالژیک هستند. 

کاغذ دیواری گل و پرنده   کاغذ دیواری طرح گل

کاغذ دیواری طرح گل

کاغذ دیواری گلدار و پرنده

  کاغذ دیواری های رومانتیک به سبک مدرن و نوستالژی

کاغذ دیواری طرح شب و ستاره   کاغذ دیواری مدرن و نوستالژیک- کاغذدیواری مدرن   کاغذ دیواری پروانه- طرح کاغذدیواری پروانه ای   کاغذ دیواری شیک، مدرن و رومانتیک

اشتراک گذاری:
نسخه قدیمی کاغذ دیواری آرکس