آلبوم کاغذ دیواری آرت دکو

 
آلبوم کاغذ دیواری آرت دکو (2018) متنوع ترین آلبوم کاغذ دیواری است که در سال جدید میلادی ارائه شده است. طرح های این آلبوم، در چهار گروه اصلی کلاسیک، مدرن، سه بعدی و گلدار قرار دارد که طرح های هر گروه در سبک خود جدید و بینظیر است. از نمونه کاغذ دیواری های گلدار، سه بعدی و مدرن بیشتر در اتاق خواب و اتاق کار استفاده می شود، درحالیکه کاغذدیواری های کلاسیک برای سالن و لابی منازل و اتاق مستر مناسب است. بعضی نمونه های کاغذ دیواری نیز، طرح های برجسته دارد که جلوه زیادی به دکوراسیون فضا می بخشد. در آلبوم کاغذ دیواری آرت دکو جدید، چندین نمونه کاغذ دیواری ساده و راه راه نیز ارائه شده که در کنار کاغذ دیواری های طرحدار استفاده می شود. ویژگی ها و کاربرد هر نمونه کاغذدیواری در صفحه مربوط به آن توضیح داده شده و عکسی از اجرای کاغذ دیواری آورده شده است.
۷ مهر, ۱۳۹۶

کاغذ دیواری کلاسیک ۵-۸۲۴۳

۷ مهر, ۱۳۹۶

کاغذ دیواری کلاسیک ۴-۸۲۴۳

۷ مهر, ۱۳۹۶

کاغذ دیواری کلاسیک ۳-۸۲۴۳

۷ مهر, ۱۳۹۶

کاغذ دیواری کلاسیک ۲-۸۲۴۳

۷ مهر, ۱۳۹۶

کاغذ دیواری کلاسیک ۱-۸۲۴۳

۷ مهر, ۱۳۹۶

کاغذ دیواری سه بعدی ۴-۸۲۴۴

۷ مهر, ۱۳۹۶

کاغذ دیواری سه بعدی ۳-۸۲۴۴

۷ مهر, ۱۳۹۶

کاغذ دیواری سه بعدی ۲-۸۲۴۴

۷ مهر, ۱۳۹۶

کاغذ دیواری سه بعدی ۱-۸۲۴۴

۷ مهر, ۱۳۹۶

کاغذ دیواری سه بعدی ۵-۸۲۳۱

۷ مهر, ۱۳۹۶

کاغذ دیواری سه بعدی ۴-۸۲۳۱

۷ مهر, ۱۳۹۶

کاغذ دیواری سه بعدی ۳-۸۲۳۱

۷ مهر, ۱۳۹۶

کاغذ دیواری سه بعدی ۲-۸۲۳۱

۷ مهر, ۱۳۹۶

کاغذ دیواری سه بعدی ۱-۸۲۳۱

۷ مهر, ۱۳۹۶

کاغذ دیواری اتاق نوجوان ۱-۸۲۳۲

۷ مهر, ۱۳۹۶

کاغذ دیواری اتاق نوجوان ۲-۸۲۳۲

۷ مهر, ۱۳۹۶

کاغذ دیواری گل برجسته ۳-۸۲۳۹

۷ مهر, ۱۳۹۶

کاغذ دیواری گل برجسته ۴-۸۲۳۹

۷ مهر, ۱۳۹۶

کاغذ دیواری گل برجسته ۲-۸۲۳۹

۷ مهر, ۱۳۹۶

کاغذ دیواری گل برجسته ۱-۸۲۳۹

۷ مهر, ۱۳۹۶

کاغذ دیواری ساده ۳-۸۲۳۸

۷ مهر, ۱۳۹۶

کاغذ دیواری ساده ۴-۸۲۳۸

۷ مهر, ۱۳۹۶

کاغذ دیواری ساده ۲-۸۲۳۸

۷ مهر, ۱۳۹۶

کاغذ دیواری ساده ۱-۸۲۳۸

۷ مهر, ۱۳۹۶

کاغذ دیواری سه بعدی ۱-۸۲۳۰

۷ مهر, ۱۳۹۶

کاغذ دیواری سه بعدی ۴-۸۲۳۰

۷ مهر, ۱۳۹۶

کاغذ دیواری سه بعدی ۳-۸۲۳۰

۷ مهر, ۱۳۹۶

کاغذ دیواری سه بعدی ۲-۸۲۳۰

۷ مهر, ۱۳۹۶

کاغذ دیواری گلدار ۲-۸۲۴۸

۷ مهر, ۱۳۹۶

کاغذ دیواری گلدار ۱-۸۲۴۸

۷ مهر, ۱۳۹۶

کاغذ دیواری گلدار ۲-۸۲۴۱

۷ مهر, ۱۳۹۶

کاغذ دیواری گلدار ۱-۸۲۴۱

۷ مهر, ۱۳۹۶

کاغذ دیواری شیک ۳-۸۲۳۳

۷ مهر, ۱۳۹۶

کاغذ دیواری شیک ۲-۸۲۳۳

۷ مهر, ۱۳۹۶

کاغذ دیواری شیک ۱-۸۲۳۳

۷ مهر, ۱۳۹۶

کاغذ دیواری مدرن ۳-۸۲۴۵

۷ مهر, ۱۳۹۶

کاغذ دیواری مدرن ۲-۸۲۴۵

۷ مهر, ۱۳۹۶

کاغذ دیواری مدرن ۱-۸۲۴۵

۷ مهر, ۱۳۹۶

کاغذ دیواری کلاسیک ۴-۸۲۳۴

۷ مهر, ۱۳۹۶

کاغذ دیواری کلاسیک ۳-۸۲۳۴

نسخه قدیمی کاغذ دیواری آرکس