ایمهوتپ معمار, کاغذ دیواری آرکس
دومین مقاله از مجموعه مقاله های “معماران مشهور جهان” به یکی از معماران دوره باستان اختصاص دارد که بناهایی که طراحی کرده و ساخته تا به امروز پا بر جاست.
اولین معمار شناخته شده در تاریخ که آثار هنری- معماری اش تا به امروز پا بر جاست، ایمهوتپ است. وی ۲۶۰۰ سال قبل از میلاد مسیح (۴۶۰۰ سال پیش) در زمان حکومت فرعون جوزر در مصر زندگی می کرده است. با آنکه از خانواده ای معمولی بود به مقام صدر اعظمی در دربار جوزر دست پیدا کرد. همچنین از القاب وی، پزشک فرعون است که نشان می دهد ایمهوتپ به حرفه پزشکی نیز اشتغال داشته است.

 

ایمهوتپ احتمالا چند سال پس از فرعون جوزر در زمان حکومت فرعون هونی فوت کرده است و در ساخت هرم فرعون سخم خوت شرکت داشته است. تصویری از یکی از مجسمه های ایمهوتپ را میبینید:

ایمهوتپ معمار, کاغذ دیواری سه بعدی آرکسمعماری و مهندسی

یکی از مهمترین آثار معماری ایمهوتپ هرم جوزر است که در سقاره در مصر قرار دارد. وی به عنوان اولین معمار شناخته شده در تاریخ، اولین هرم سنگی را در مصر ساخته است.

ایمهوتپ به ساخت اولین ستون هایی که تا به حال در معماری برای نگهداری ساختمان به کار می رود، شهرت دارد. همچنین هرم جوزر که به صورت پلکانی از سنگ ساخته شده است، اولین بنایی به آن ابعاد بزرگ است که تماما از سنگ ساخته شده است. پس از ایمهوتپ از طراحی و روش های ساخت او برای ساختن سایر اهرام در مصر به شدت استفاده شد. تصویر هرم جوزر در روبرو دیده میشود:

اشتراک گذاری:
نسخه قدیمی کاغذ دیواری آرکس